Wat is een familieopstelling?
Familieopstellingen zijn bedacht door Bert Hellinger. een therapeut die ontdekte dat er binnen het familiesysteem – het gezin van herkomst – patronen en dynamieken kunnen zijn die volledig onbewust worden doorgegeven aan een persoon in een volgende generatie. We spreken hier over het collectieve geheugen; de invloed van een groter geheel op het individu. Het kan zich uiten in (vaak hardnekkige) problemen en toestanden. Er is dan een serieuze verstoring van de drie basisprincipes van het familiesysteem:

– binding, iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem;,
– ordening, in het systeem heerst een bepaalde rangorde, hiërarchie
en – er is balans tussen geven en nemen

Wat er dan speelt omtrent het systeem van deze persoon kan zichtbaar worden in een z.g. familieopstelling.

Hoe werkt het?
In een familieopstellingen krijgen onbewuste innerlijke beelden van de vraagsteller- dit is degene die om een opstelling heeft gevraagd- een plek, uitgebeeld door de representanten of objecten. Deze plek wordt zichtbaar voor iedereen op het z.g. opstellingenveld, een afgebakend deel van de (vloer)ruimte. De energie in het opstellingenveld toont wat er zich afspeelt bij de personen in de opstelling. Men noemt dit het wetende veld. Uiteindelijk kan de opstelling verhelderend en helend werken als de basisprincipes in ere worden hersteld.