Het eerste contact is gelegd en dan…?

Fijn dat u uw zorgen heeft gedeeld en een vraag heeft gesteld. Hoe omvangrijk ook het bedrijf, het is vaak de vrouwelijke partner in de zaak en/of de moeder van het gezin die komt met de vraag: ‘het bedrijf moet draaien en het loopt verkeerd. Er is veel gedoe en het gezin mag niet uit elkaar vallen… Kun je ons helpen?’  Issues tussen familieleden, de verstoorde verstandhouding die invloed heeft – of gaat hebben- op het bedrijfsresultaat is de rode draad bij mijn cliënten.

Ik stel dan voor een intakegesprek te doen. Hiervoor hebben we al uitgebreid telefonisch contact gehad of een zoomgesprek om de situatie duidelijk te krijgen. Als het klikt dan volgt de eerste ontmoeting voor het intakegesprek.

Hierin maken we kennis en is er alle tijd om de personen die een rol spelen aan het woord te laten.

Ik doe dit met een oefening om de emoties boven tafel te krijgen; ’wat speelt hier nu echt?’

In de loop van het gesprek wordt het volgende helder: Dit is waar het om gaat, wat is eraan te doen? Dan kom ik met de wedervraag; wat zouden jullie persoonlijk en als familie willen veranderen om jullie situatie te verbeteren? Dit is de basis voor het coachwerk en de afspraken die bij het coachtraject horen.

Het vijf stappenplan is gebaseerd op mijn succespiramide voor een duurzaam resultaat!

Succespyramide in vijf coachlagen

Coaching: zowel een-op-een, als met alle betrokkenen, een probleem permanent oplossen. Uw bedrijf krijgt nieuwe, duurzame structuren, zodat de rust in de tent ook blijvend is.

Begeleiding bij opvolging: ik help met ’de hete aardappel’ en andere veelvoorkomende valkuilen en problemen bij een opvolging.

‘Een opvolging in het familiebedrijf is veel meer

dan een financiële exercitie’