Met verschillende ondernemende mensen zijn introductie gesprekken gevoerd met als thema “grenzen stellen, wat speelt daar eigenlijk?”

Hoe je als persoon je “aanbod” inzet en je “behoeftes” kenbaar maakt, bepaalt hoe anderen zich zullen opstellen. Velen kwamen tot inzicht dat de balans tussen aanbod en behoefte beter zou moeten zijn.

Hier komen dan de grenzen van je aanbod en je behoeftes in het zicht, hoe bepaal je die en hoe maak je ze duidelijk. In een volgende workshop zal deze expressie van je grenzen aan bod komen. Feedback over deze gesprekken:

Bart is in staat om in een uur zicht te geven op waar ik sta als mens. het is me nu helder waar ik mijn focus kan leggen om verder te komen, echt een waardevolle ervaring!

Ellen 46 jr. masseuse.