De vraag achter de vraag

Als u met mij wilt gaan werken heeft u een belangrijke stap genomen.

U zult mij in vertrouwen willen nemen en vertellen over uw zorgen, waar u wakker van ligt en van uw verlangen naar verandering.

Dit contact is al een prestatie. U stelt zich immers open en kwetsbaar op.

Het is mijn werk om naar u te luisteren en te horen wat u echt te zeggen heeft.

Soms zit er namelijk een vraag onder de vraag. Een vraag die u zich niet bewust bent, maar waar u  ‘Ja dat!’ tegen zegt als het boven komt. Hiermee gaan we aan de slag.

Vertrouwen

In de loop van ons gezamenlijk werk zult u meer vertrouwen krijgen in anderen, in uzelf en in de mogelijkheden die er zijn om het anders te doen. En hiermee om zelf te veranderen.

Dit is geen hocus pocus maar een gevolg van beslissingen die u neemt. Deze gaat u voelen en ook erkennen als de juiste stap in uw specifieke geval.

Dit proces kan tijd in beslag nemen en zal zo nodig ook herhaald moeten worden.

Werken met de succes piramide

Ik werk graag met een traject om duidelijkheid  en een meetbaar resultaat te krijgen in het coachingstraject.

Door mijn ervaring en opleiding heb ik een aantal belangrijke zaken ontdekt in de fases en opbouw die terugkomen in mijn coaching en begeleiding.

Deze komen terug in de piramide.

Duurzaam resultaat

Naast het vertrouwen wordt u ook zelfbewuster, u leert en krijgt kennis over innerlijke processen. U voelt zich beter omdat u nu zelf de regie kunt nemen en dat ook wilt doen.

Ook dit is een belangrijke stap en niet zo vanzelfsprekend. Hoe ‘makkelijk’ is het om uw werk en leven in de hand van anderen te laten en hier ongelukkig over te zijn.

Opties hebben voor verandering, vooruitgang en succes is uiteindelijk de belangrijkste winst die u haalt én met een duurzaam resultaat.