Voor de familie Smals, 3 aandeelhouders van een familieonderneming is gewerkt aan de onderlinge communicatie met volgende referentie:

Wie zijn jullie, waar kwamen jullie voor?

Familie Smals, 3 aandeelhouders van familieonderneming, vader, zoon, dochter.

Doel van het coaching traject was een andere, betere communicatie en samenwerking in de AvA met als gevolg het optimaal kunnen benutten van elkaars vaardigheden, kennis en inzet t.b.v. het succesvol voortbestaan van de familieonderneming.

Hoe waarderen jullie de kwaliteit van het coachtraject?

Bart stelt zich betrokken op, vraagt door, doorgrondt situaties en weet door gepaste afstand te houden de ‘discussies’ inzichtelijk te krijgen voor eenieder en hiermee op een hoger niveau te stellen.

Wat zijn de door jullie behaalde resultaten/doelen?

Erkenning van elkaars krachten en zwakten.

Betere omgang met elkaar als het gaat om zakelijke informatievoorziening.

Begrip voor individuele vragen in discussies.

Individuele coaching.

Hoe hebben jullie het contact met mij ervaren?

Bart is altijd bereikbaar en reageert altijd onmiddellijk. Hij is betrokken en professioneel

Hoe vonden jullie de organisatie omtrent het traject (planning, verslaglegging etc.)?

Consequente verslaglegging en voorbereiding van volgende ontmoeting maakten het hele traject gestructureerd. De planning liep door omstandigheden soms anders dan gedacht, echter dit heeft het werken naar het doel niet in de weg gezeten.

Wat vinden jullie een specifieke waarde/talent aan mij?

De individuele gedachtes en belangen van de individuen bij de anderen helder en boven tafel te krijgen.

Bevelen jullie mij aan bij andere familiebedrijven?

Ja