Welkom op de familiebedrijven scan!

Deze scan onderzoekt hoe uw familieonderneming ervoor staat.

De scan bestaat uit 15 vragen over het bedrijf en 8 vragen voor de ondernemer. De bedoeling is dat u als ondernemer/dga zelf alle vragen invult.

Na het beoordelen van alle vragen ontstaat een beeld over de stand van zaken in het familiebedrijf en uw rol daarin. Hiermee kunt u uw voordeel doen m.b.t. tot de groei en ontwikkeling van uw familiebedrijf!

Na het invullen van de scan kan ik samen met u onderzoeken of – en waar – er veranderingen gewenst zijn. Vanwege technische reden ontvangt u na aanvraag een papieren versie.

Bijgaand vindt u een voorbeeld van de eerste drie vragen.

Mocht u de scan verder in willen vullen, ga dan naar de aanvraagpagina en laat uw gegevens achter. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Vraag 1:

 

Uw bedrijf bestaat… jaar. Hoe ervaart u het verleden van het bedrijf in het hier en nu?

 

☐                                ☐                                ☐                                ☐

als onbelangrijk        neutraal                     belangrijk              van groot belang

 

Vraag 2:

 

Beïnvloedt de historie van uw bedrijf uw dagelijks handelen?

 

☐                                ☐                                ☐                                ☐

niet                             soms                          geregeld                     altijd

 

 

Vraag 3:

 

Komen er in uw bedrijf – vaak hardnekkige- issues voor die u graag anders zou zien, maar waar u geen grip op heeft.

 

☐                                ☐                                ☐                                ☐

nee                             wel eens                    geregeld                 doorlopend